Archandělka Michaela a její spirituální mise


Archandělka Michaela je duchovně energetickým patronem České země je síla či energie, která je skryté skupině zasvěcenců Českého národa známa jako archandělka Michael (to není chyba jde skutečně o archandělku!!).

Tato síla se poprvé ztělesnila v Českém národu v mužském těle v podobě krále a patrona České země Svatého Václava - Zakladatele.

Podruhé se ztělesnila opět v mužském těle v podobě krále Karla IV. - budovatele.

Skupina zasvěcenců České země má k dispozici ještě tyto informace:

Potřetí se tato síla ztělesnila v ženském těle. Žena se jmenuje Michaela a narodila se v jednom z roků "karmického úderu taktu demiurga České země" ve 20. stol. (přesné datum zatím nesmím sdělit). Poprvé na sebe upozorní v roce 2008 a jako prezidentka Českého národa - nastoupí do funkce v roce 2028.


Zdroj : https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/1464-pad-fenixe-1/